Kokoontumisia

Rasimäen kyläyhdistys on kokoontunut viime vuoden puolella pikkujoulujen merkeissä, sekä 7.2.2010 järjestetyssä kokouksessa. Kokousasioiksi nousivat Tulehmo- hankkeen edistyminen sekä talvella järjestettävä ulkoilmatapahtuma, joka sisältää mm. mäenlaskua ja ulkonuotiota. Varsinainen yhdistyksen kevätkokous pidetään 21.3., paikka on vielä avoinna. Tulehmo- työryhmä on kokoontunut viime vuoden puolella kaksi kertaa ja tämän vuoden puolella kerran.

Mäenlaskutapahtuma ja vuosikokous 21.3.

Rasimäen kyläyhdistys on päättänyt järjestää sunnuntaina 21.3. ulkoilmatapahtuman, joka sisältää mäenlaskua. Pulkat, liukurit, sukset ja lumikengät mukaan ja tervetuloa nauttimaan raikkaasta talvisäästä muiden kyläläisten seurassa! Mäenlaskutapahtuma järjestetään Timo Ratilaisen ”Säpin” pellolla, joka on joen varressa. Yhdistyksen vuosikokous pidetään samalla kertaa, mäenlaskutapahtuman jälkeen. Kokouksen paikka on vielä avoinna. Vuosikokouksessa käsitellään lakisääteiset asiat, joita ovat tilinpäätös, vuosikertomus, tilintarkastajien lausunto. Kokouksessa myönnetään vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Lisäksi käsitellään muita esille tulevia asioita. Tervetuloa mukaan!

Tulehmon edistyminen

Tulehmo –työryhmä esitteli hankkeen edistymistä. Paavo Ryynänen on tehnyt suuren työn laatiessaan hankepapereita ja selvittääkseen urakkatarjouksia. Asemakaavapiirustukset on laadittu.
Tässä yhteenvetoa hankkeesta:

  • Vesi: Tulehmon olemassaoleva vanha kaivo kunnostetaan, mutta sinne vedetään joka tapauksessa kunnan vesijohto. Paikalla järjestetään yleisötapahtumia, jolloin veden on oltava hyvälaatuista.
  • Tie: Tulehmolle johdetaan 150-160 m pitkä tie nykyisestä vanhasta tieliittymästä. Maaperä on savikkoa, joten tienrakennuskustannukset tulevat kalliimmiksi. Maaperään pitää kuljettaa paljon hiekkaa ja asentaa suodatinkankaita.
  • Muut rakennukset: Tulehmon yhteyteen rakennetaan roskakatos ja kompostikäymälä. Varastorakennuksen yhteyteen tulee infotaulu sekä aikakauslehtien kierrätyspiste.
  • Muut alueet: Alueelle rakennetaan 400 m² kokoinen raivattu alue, josta puolet on kyykkäkentäksi tarkoitettu ja toinen puoli parkkipaikaksi. Koko aluetta voidaan tarvittaessa käyttää parkkialueena. Kyykkäkentän viereen rakennetaan lasten leikkialue, johon tulee mm. keinu ja kiipeilyteline. Tutkitaan voidaanko kierrättää lakkautettujen kyläkoulujen leikkitelineitä. Alueelle tulee myös lammaslaidun. Lampaat hoitavat maiseman kunnossapidon ja kaunistavat pihapiiriä jo itsessään. Lammasaidan rakentaminen on lisätty kustannuslaskelmiin. Tulehmo on avoin tila. Ilkivallan ei uskota muodostuvan ongelmaksi keskeisen sijainnin ja rauhallisen kyläilmapiirin vuoksi. Suunnitelmat laitetaan aikanaan myös nettiin Rasimäen kyläyhdistyksen omille nettisivuille.

 

Varsinaisen Tulehmo- rakennuksen tietoja:
  • Tulehmon ovi ja tulisija. Tulisija on hirsikehikon päällä ja oveen ei tule lukkoa vaan salpa. Salpaan tulee sininen kahva vanhoihin traditioihin perustuen. Tulisijan alapuolelle tulee tuhkaluukku, joten tuhka ei muodostu ongelmaksi ilmakanaville.
  • Lattiamateriaali on vielä avoinna. Siihen voitaisiin sovitella vanhoista kaupan betoniperustuksista sahaamalla lattialaatoitus, tai vaihtoehtoisesti käyttää kivituhkaa tai kivilaattoja.
  • Katto: Tulehmon kattoon tulee kattovasojen päälle raakapontti ja kattohuopa. Huopa peitetään haapalaudoituksella maisemoinnin vuoksi. Esiin pistävä päätyhirsi voidaan muotoilla esimerkiksi suden pääksi kylän vaakunan mukaan. Keskusteltiin katon paloturvallisuudesta, syttyykö katto palamaan kesällä savupiipusta lennähtelevistä kipinöistä. Paloturvallisuuden suhteen ei pitäisi olla ongelmaa.
  • Liikuntarajoitteiset on huomioitu Tulehmon suunnittelussa. Kompostikäymälään pääsee myös pyörätuolilla, kuten myös itse Tulehmoon. Tie tulee alas asti rakennuksen pihaan.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset.

Kaikki paperit ovat lähes valmiina. Jos papereissa on jokin virhe, se korjataan ennen kuin hakemus lähtee eteenpäin. 25 % avustuksesta voidaan saada etukäteen ennen aloittamista. Käsittely kestää vähintään 3-4 kk, jopa vuodenkin. Hakemus tullaan jättämään helmikuun loppuun mennessä.

Kokonaiskustannukset ovat yhteensä 34 400 euroa, johon talkootyön osuus 6240 euroa on laskettu mukaan. Mahdollisen tuen määrä (75%) on 25 202 euroa. Omarahoituksen tarve on noin 2161 euroa, joista puolet on jo koossa. Talkootyön hinnaksi on määritelty 10 €/h per henkilötunti ja 30 €/h traktoritunti. Talkootyön osuudeksi on arvioitu n. 600 h.

Yli 3000 euron erät on kilpailutettava hankkeen sääntöjen mukaisesti. Hirsikehikko on kilpailutettu ja tarjouskilpailun voitti nurmekselaisyrittäjä Jouni Tikkanen. Maansiirtourakasta on saatu vain yksi tarjous, jonka kalliin hinnan vuoksi tutkitaan voimmeko lisätä talkootyön osuutta maansiirtourakan suhteen. Päätöstä tarjouksen hyväksymisestä ei ole tehty vielä.

Lahjoituksia.

Aimo Rajasalo on lahjoittanut Tulehmon hyväksi 210 euroa, jotka hän sai tekemästään puisesta leppäkertusta. Rasimäen kyläyhdistys oli ostanut leppäkertun Harri Stefaniukselle kiitoksena yhdistyksen hyväksi tekemästään työstä. Timo Ratilainen on lahjoittanut yhdistykselle viimekesäisen maalinkeiton tuoton ja marrasmessujen takorautatuotteiden myynnin, yhteensä 80 euroa. Kiitokset lahjoittajille!

Liity yhdistykseen!

Rasimäen kyläyhdistykseen voi liittyä jäseneksi maksamalla jäsenmaksun 15 €/talous tai kannattajajäsenmaksun 20 €/hlö yhdistyksen tilille numeroon 549600-20026886. Kirjoita viestikenttään nimesi ja mahdollisten muiden samaan talouteen kuuluvien jäsenten nimet. Tervetuloa mukaan!

 

 

 

 

Uusia asioita
Mäenlaskutapahtuma

Su 21.3. klo 12.30 Mäenlaskutapahtuma Säpin
rinteessä.
Tule mukaan ulkoilemaan ja mäkeä laskemaan!
Ulkonuotio ja nuotioherkkuja tarjolla.
Tervetuloa!

 

Kevätkokous

Su 21.3. Rasimäen kyläyhdistyksen kevätkokous
pidetään klo 14 Harri Stefaniuksen luona
Aiheina mm. vuosikertomus 2009, tilinpäätös
ja tilintarkastajien lausunnot, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille.
Tervetuloa mukaan!

 

Nyt on Tulehmo hankkeelle oma sivunsa,
klikkaa linkkilistassa olevaa Tulehmo linkkiä

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!