Hei Rasimäkeläiset!

Tulehmo, pieni paikallinen ponnistus- kunniakirja myönnettiin Rasimäen kyläyhdistykselle (etusivu) Vaara-Karjalan Leader ry palkitsi hyviä, työssään onnistuneita, Leader-hankkeita. Seitsemän hanketoimijaa ja yksi kylä pokkasivat palkinnot.
Vaara-Karjalan Leaderin toiminnanjohtaja Hannele Pyykön mukaan palkittavat hankkeet ovat erinomaisia esimerkkejä paikallisesta työstä ja kehittämisestä.

Perustelut palkitsemiselle olivat
Tulehmo:
Rasimäen Kyläyhdistyksen rakentama kokoontumispaikka tuo kauniilla tavalla esille kylän karjalaiset juuret. Paikka mahdollistaa kylän yhteiset kokoontumiset ja tapahtumien järjestämisen. Lisäksi suunnittelussa on otettu mainiolla tavalla huomioon alueen kaunis luonto. Maisemasta pääsee nauttimaan nuotion äärestä. Hanke on oivallinen esimerkki siitä, miten tuttu asia, tässä tapauksessa nuotiopaikka (kota) voidaan toteuttaa totutusta tavasta poikkeavasti.

Ylläolevien perusteiden mukaan tulehmo-hanke on saanut kunniakirjan. Hanke on edennyt hyvin ja tavoite saavutettu. Ely-keskus on tarkistanut taloudenpidon. Ja tarkastajat ovat olleet tyytyväisiä.

Kiitokset kaikille, niin hengessä kuin fyysisesti mukana olleille.
Työtä on tehty satoja tunteja, välillä verta, hikeä pyyhkien, kyyneleidenkin takaa nauraen. Tulehmo on suuresti arvostettu kulttuuriteko, pieneltä kylältä ponnistaen. Vaalitaan sitä ja huolehditaan toinen toisistamme. Rasimäen kylällä on juurevat perinteet ja elävä kyläkulttuuri kukoistaa yhteistyön voimalla.

Paavo Ryynänen on tehnyt kauniin kuvakirjan tulehmon rakennusajalta ja lahjoittanut sen kyläyhdistykselle. Toivottavasti kaikilla on mahdollisuus nähdä ja lukea se.

Syyskokous 2012

Syyskokouksessa 2012 valittiin seuraavat jäsenet kyläyhdistyksen hallitukseen:

Puheenjohtaja: Lauri Memonen
Jäsenet:
Päivi Härkin, varalla Ulla Korkatsu
Taisto Hattunen, varalla Anna-Maija Hattunen
Pirkko Ratilainen, varalla Timo Ratilainen
Marita Turpeinen, varalla Pekka Turpeinen
Rahastonhoitaja: Teuvo Härkin
Tilitarkastajat: Sirpa Toivonen ja Minna Korkatsu

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Yhdistyksen jäsenet ja jäsenmaksu vuodelle 2013
 • Rasimäen kyläyhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella vakituisesti tai osa-aikaisesti asuva ruokakunta/ talous, joka maksaa yhteisen jäsenmaksun 10 euroa/talous
 • Kannatusjäsenmaksu on 10 euroa.
 • Jäsenhankintaa tehostetaan ja sitä kohdistetaan kylältä poismuuttaneisiin sekä kesäasukkaisiin ja etätoimijoihin.
 • Jäsenmaksua maksaessasi, kirjaa viestiosuuteen perheenjäsenten nimet ja esim, moneltako vuodelta haluat jäsenmaksun maksaa.

Yhdistyksen kokoukset, tiedottaminen

 • Kevätkokous ja syyskokous.
 • Kyläkokouksia, tupailtoja, rantailtoja.
 • Työryhmien kokouksia
 • Tiedotetaan Ylä-Karjalan kylätoiminta-palstalla ja Rasimäen kylän www-sivuilla sekä kylälehden tapahtumakalenterissa.
 • Rasimäen Sanomat ilmestyy ainakin kaksi kertaa vuodessa. Lehti jaetaan kylän kaikkiin talouksiin sekä kesälehti osoiterekisterissä oleville noin 150:lle entiselle kylän asukkaalle.

Kyläyhdistyksen nimeämät vastuuhenkilöt ja työryhmät:

Kyläkokoukset valitsevat kulloinkin sihteerin (kynä n´iekka).
Kylälehden Rasimäen Sanomien päätoimittaja (piäjuohauttelija) on hallitus, joka vastaa lehden julkaisusta.
Jäsenvastaava ja Rasimäen sanomien lähetyksestä vastaava Minna Korkatsu hoitaa nimi - ja osoiterekisteriä.
Jos tiedätte entisten kyläläisten osoitteita, jotka ovat kiinnostuneita kotikylän asioista. Laittakaa ystävällisesti osoitetietoja Minna Korkatsulle puh.0445006595 /burlakka(at) hotmail.com

Kylän www-sivuilla on lisäksi nettilehti, johon saavat lähettää kirjoituksia, vaikka kylätapahtumista, ajankohtaisista asioista kylätoimijat.
Nettisivujen kuvagalleriaan voi toimittaa kylän omista tapahtumista kuvia sopimuksen mukaan

Liikuntavastaava on Pirkko Ratilainen, kävely – ja liikuntatapahtumien järjestäminen
www-sivuja päivitetään, sisältöä uudistetaan.
Tarvittaessa nimetään vastuuhenkilöitä tai työryhmiä tapahtumien järjestelyihin.
Yhdistyksen hallitus toimii tiiviissä yhteistyössä työryhmien ja vastuuhenkilöiden kanssa.
Työryhmissä huomioidaan kunkin oma osaaminen, näin mahdollistetaan tietojen, taitojen ja osaavien kyläläisen mukaantulo yhteisiin tapahtumiin.

Uusia suunnitelmia

Oman kyläkirjan tekeminen, yhteistyö kumppaneiden kartoitus, aineiston keruu, kirjoittaminen, kustannukset.
Kartoitustyön aloittaminen ja ideoiden kokoaminen aloitetaan.
Kirjaan on suunniteltu koottavaksi kyläntapahtumia, kertomuksia, muisteloita.
Kirjoittele pöytälaatikkoon ja kokoa ne hauskaksi kertomukseksi.

Oikein hauskaa ,mukavaa, stressitöntä alkavaa vuotta 2013
Hanketoiminta
Kyläilta

Osallistutaan alueellisesti eri hankkeiden järjestämiin koulutuksiin, tapahtumiin, retkiin tms ja niistä tiedotetaan www-sivuilla sekä s-postilla

 

Muu toiminta, yhteistyö
 • Ylen Sankie Priha- kisailu.
 • Kesällä Rasimäen kyläilta pe 19.7 Tulehmolla.
  Paistetaan maailman suurin karjalanpiirakka.
 • Valitaan vuoden 2013 Kesäkasvo
 • Rantailta kesällä (nostalginen konsertti-ilta )
 • Akkain praasniekka lokakuussa 29.10
 • Ukkojen praasniekka huhtikuussa 29.4
 • Tanssikallion tapahtuma elokuussa (musiikkia, teatteria…ohjelma vielä avoin)
 • Kylän syystapahtuma Joki-ilta Tulehmolla elokuun lopussa. -Lähiruokaa, ohjelmaa, yhdessäoloa
 • Retket, opastetut sieni- ja marjaretket
 • Ulkoilutapahtumat, osallistutaan P-Karjalan liikuntatapahtumiin, esim kävelyviikot, (olisiko kävely - kuntovihko jossakin maitokopissa?)
 • Keväällä taimien vaihtopäivät kylätontilla, Tulehmon piha-alueella
 • Marrasmessut, Valtimon Kesäpäivätori, Valtimon kesäteatterin kahvio mahdollisuuksien mukaan
 • Kylätelkkari ja kyläradiotoiminnan jatkaminen, yhteistyö Maaseudun sivistysliitto
 • Koulutuksiin osallistuminen ja niistä tiedottaminen, yhteistyö muiden kylien kanssa (sosiaalisen median käytön opastus, facebook, blogi-sivut, kylävideo)
 • Vierailukutsuja yhteistyökumppaneille mm. kylätoimikunnille. Uuteen Tulehmoon tutustuminen.
 • Ylä-Karjalan kansalaisopiston kurssi – ja harrastustoiminnan elvyttäminen Rasimäellä tai yhteistyössä muiden Valtimon Pohjoisten kylien kanssa.
  Aloitteita tehdään keväällä 2013 vuoden/syksyn 2013 toiminnasta kansalaisopistolle
 • Jäsenyys Pohjois Karjalan kylät ry:ssä, jäsenmaksu 25 euroa/vuosi, tiedotuksen tiivistäminen
 • Pohjois-Karjalan kylät ry kisa: Vuoden 2013 kyläksi – hakeminen. Osallistutaan kyläkisaan, hakeminen kevällä 2013
 • Aloitteiden ja kannanottojen tekeminen asioista, jotka koskevat kylän asukkaita tai lähiympäristöä
 • Yhteistyö Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Pikes, MSL, Vaara-karjalan Leader, Valtimon kunta
 • Valtimon muut kylät ja kylätoimikunnat, muut P-K:n kylät. paikallinen, alueellinen ja seudullinen yhteistyö
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!